Kūrybiniai ir socialiniai projektai

Kai užsisėdžiu, pažaliuoju. Todėl stengdamasis neužsisėdėti, mėgstu inicijuoti visokius projektus ir nuotykius. Esu įsitikinęs, kad daugiausiai mūsų gyvenimą lemia tai, kokį mes patys jį sukuriame. Esu daug kartų patyręs, kaip gera šelmiškai, bet teigiamai ką nors nuveikti ir kokios gražios yra gera darančio žmogaus akys… 😉

Šiuo metu aktyviai dirbu su jaunimu Vilniaus atvirame jaunimo centre „MES„. Ten kuriam kiną, keliaujam, stovyklaujam ir darom dar daug įdomių dalykų.

Mano ankstesni darbai, veiklos ir projektai:
• Pal. J. Matulaičio socialinis centras
1998-2003 m. savanoriavau, o po to dirbau Pal. J. Matulaičio socialiniame centre. Čia mokiausi dalintis, bendrauti, organizuoti, planuoti ir vykdyti, susiradau daug draugų. Prisimindamas savo studijų metus dažnai sakau, kad „popamokinė“ veikla davė ne mažiau negu psichologijos studijos. Savanoriaudamas įgijau daug patirties, pasitikėjimo, formavau ir tikrinau savo vertybes, ir šios investicijos su kaupu atsipirko vėlesniuose darbuose.
• „Jaunimo linija“
2000-2002 m. savanoriavau „Jaunimo linijoje“, taip pat aktyviai dalyvavau įvairioje Jaunimo psichologinės paramos centro (kuriam tuo metu priklausė JL) veikloje: jaunimo klube „Veidrodis“, lėlių teatre „Lėliukai“, renginių organizavime. Ši patirtis padėjo man geriau suprasti, kaip veikia organizacijos, susirasti daug draugų ir bendraminčių, įgyti daugiau drąsos savo kūrybiniams polėkiams
• LiPSA ir VUPSA
2001-2006 metais aktyviai dalyvavau psichologijos studentų organizacijos kūrimo ir vystymo veikloje, buvau vienas Lietuvos psichologijos studentų asociacijos (LiPSA) steigėjų ir pirmasis prezidentas. Ieškojome, kaip psichologijos studijas padaryti įdomesnes, kartu mokėmės, organizavome renginius, ieškojome veiksmingiausių organizacijos veikimo formų.
• “Big Brothers Big Sisters”
2007-2009 m dalyvavau BBBS programoje kaip Didysis draugas, prieš tai, 2005-2006 m. inicijavau BBBS programos įkūrimą Šiauliuose
• „Tarpplanetinis ieškotojų klubas“
Maždaug 2006-2008 m. organizavau susitikimus, diskusijas ir pažintinius seminarus, kviesdamas žmones diskutuoti apie akademinės psichologijos, koučingo, neurolingvistinio programavimo, įvairių dvasinių judėjimų ryšius, prasmę ir pagrįstumą. Skatinau ieškoti balanso tarp atvirumo patirčiai ir sveiko kritiškumo, kartu diskutuoti ir bandyti suprasti, kas yra kas. Suorganizavome susitikimus su koučeriu, astrodramos, NLP atstovais, išbandėme jogos užsiėmimą, kalbėjome apie akademinės psichologijos principus ir ribotumus.
• VU „Filosofijos fakulteto kūrybinis judėjimas“
Kad fakultetas būtų gyvas, kad jame būtų jauku, kad puoselėtume savo vidinius talentus, maždaug 2007-2012 m. fakultete skatinau judėjimą, su kuriuo organizavome kūrybines akcijas (pvz. vaikiški piešiniai troleibusuose, koridorių muzikos diena), muzikinius-poetinius pasisėdėjimus, kartu grojome, mokėmės kurti kiną.

• Kontaktinės improvizacijos (KI) laboratorija. Kartą per savaitę kartu su kitais KI entuziastais tyrinėjome judesio principus, ieškojome, kaip savo šokį padaryti sklandesnį, įdomesnį ir tiesiog džiaugėmės judesiu.

Burtininkas Lipsos stovykloje 2012

 

 

 

 

 

 

Atgal